Reglement (donateurs)

1. U bent donateur na betaling van de donateurskosten.

2. Een donateur van Stichting POOK kan 2 kaarten bestellen per voorstelling. Het is mogelijk om extra kaarten te bestellen indien beschikbaar.

3. Het inleveren van het ingevulde inschrijfformulier verplicht u tot koop bij toewijzing van de kaarten.

4. De volgorde voor de loting: als eerste de inschrijvingen van de donateurs (2 kaarten) en daarna worden de extra kaarten toegewezen.

5. De donateurs die worden uitgeloot voor een voorstelling, krijgen bij de volgende voorstelling de kaarten toegewezen.

6. Toegewezen kaarten aan een donateur worden verzonden met een factuur.

7. De factuur moet binnen 3 weken na ontvangst zijn betaald. Deze vordering blijft staan, ook als u geen gebruik maakt van de kaarten. Het bedrag kunt u over-maken op rekeningnr. NL28RABO0103515429 t.n.v. Stichting Pook, onder vermelding van het factuurnummer.

8. U kunt contact opnemen met Stichting POOK op het telefoonnummer (06) 20 27 56 25, inspreken op voicemail en/of e-mail

9. In het programmaboekje worden 2 inschrijfformulieren op een A4 meegestuurd. Het is mogelijk om de formulieren gelijk in te leveren. De sluitingsdatum van de inschrijving staat op het inschrijfformulier. U kunt ook inschrijven via de website of telefonisch. (N.B. in de seizoenen 2021-2022-2023 is door Covid-perikelen geen programmaboekje verschenen.)

10. Stichting POOK neemt geen kaartjes retour. De donateur is vrij om deze kaarten te verkopen. Stichting POOK kan mogelijk contact opnemen met donateurs die zijn uitgeloot of op de wachtlijst staan.

11. Indien u uw donateurschap met ingang van het volgende seizoen wilt opzeggen dient u dit schriftelijk te doen voor 1 april.